This page in English

Forskningsprojekt

Comorbid Conditions of Attention deficit / hyperactive disorders (CoCA)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Henrik Larsson

Forskningsämne

Denna information finns endast på engelska.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • EU Horizon 2020

Samarbetspartners

  • Catharina Hartman, University of Groningen, University Medical Center Groningen, Groningen,
  • Jaanus Harro, University of Tartu
  • Jan Haavik, University of Bergen
  • Kari Klungsøyr, University of Bergen
  • Qi Chen, Karolinska Institutet, Sweden
  • Stephen V. Faraone, SUNY Upstate Medical University, New York
  • Søren Dalsgaard, Aarhus University