This page in English

Forskargrupp

Multi-Robot Planning and Control Lab

Om gruppen

Gruppuppgifter

Multi-Robot Planning and Control (MRPC) lab är en forskargrupp inom forskningsmiljön Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) vid Örebro universitet. AASS samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om vår verksamhet finns därför enbart på engelska.

Läs mer om gruppen

Finansiärer