This page in English

Forskargrupp

Pedagogiska förbättringsprocesser och hållbarhet

Om gruppen

Forskargruppen studerar pedagogiska förbättringsprocesser i olika pedagogiska sammanhang så som skola och idrottsliv. I en tid av ständiga förändringar, komplexa, existentiellt avgörande och svårhanterliga (samhälls)problem ökar behovet av gemensamt lärande och förbättringsarbete som är hållbart för individer, grupper, organisationer och samhället som helhet. Forskningsgruppen intresserar sig därför bland annat för hur pedagogiska förbättringsprocesser kan förstås, stödjas och göras hållbara och främja hållbar utveckling. Detta inkluderar områden så som skol- och undervisningsförbättring, kollegialt lärande, pedagogiskt ledarskap, ungas delaktighet och hållbarhetsutbildning. Teoretiskt influeras gruppen av pragmatismen, agonismen och komplexitetstänkande. För närvarande pågår bland annat praktiknära forskning inom förskolan och skolan med fokus på kollegialt lärande och pedagogiskt ledarskap.

Finansiärer

  • Örebro universitet