Forskningsprojekt

e-tjänster för alla

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Karin Hedström

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Målet med förstudien är att lägga grunden för ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla och pröva arbetssätt, metoder och processer för normkritisk utveckling av e-tjänster i kommuner. Förstudien handlar därför om att förbereda, konkretisera och organisera det kommande projektet om kommunal normkritisk e-tjänsteutveckling. Många kommuner och statliga förvaltningar arbetar med utveckling av e-tjänster, ofta genom olika användargrupper, men saknar normkritiska perspektiv och arbetssätt. Vi har mycket lite kunskap om de normer som styr utveckling av e-tjänster, eller vilka normer som medborgarna uppfattar att e-tjänsterna uttrycker. För effektiva och användbara e-tjänster och för att säkerställa ett demokratiskt samhälle där medborgare har förtroende för det offentliga är det centralt att medborgarna känner sig inkluderade vid användning av offentliga e-tjänster. Förstudien kommer att identifiera behov av normkritiska perspektiv vid utveckling av e-tjänster utifrån medborgarens såväl som samhällsaktörernas perspektiv. Förstudien är ett samarbetsprojekt mellan forskare från statsvetenskap och informatik, samt kommuner och företaget Verksamhetslyftet. Förstudien genomförs genom fyra aktiviteter: 1) Översikt över tidigare studier, 2) Empiriinsamling med syfte att fånga normkritiska förhållningssätt och dess tillämpningar (eller brist därav), 3) Identifiera samarbetspartners och klargöra roller, medverkan och samfinansiering för innovationsprojektet, samt 4) Arrangera en avslutande workshop tillsammans med nuvarande och framtida projektpartners. Förstudien kommer att resultera i en ansökan om ett innovationsprojekt om metoder och arbetssätt för kommunal normkritisk e-tjänsteutveckling.

Finansiärer

  • Vinnova