Forskningsprojekt

Fuse (FUture Safe electronic identification)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet FUSe (FUture Safe electronic identification) finansieras av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) och löper 2011-2014. Projektet fokuserar på studier och kritisk analys av utveckling, implementation och användande av den nya svenska e-legitimationen. Projektet kombinerar ett socialt, organisatoriskt samt tekniskt perspektiv för att undersöka vilka aspekter som medverkar till att e-legitimationen upplevs som säker av olika aktörer. Projektet fokuserar på följande områden: framväxt och interaktion mellan process och artefakt, design och risker, tolkning av praktiker samt ansvarsutkrävande kring elektronisk identifiering.

Forskare

Finansiärer

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)