Forskningsprojekt

Virtuella lärmiljöer för grupparbete mellan seende och svårt synskadade elever

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Grupparbete kan vara särskilt utmanande för elever med svår synskada, eftersom de vanligtvis är de enda synskadade eleverna i sin klass och ofta inte delar material med de seende eleverna. Detta skapar problem med gemensamma referensramar och har visat sig leda till uteslutning av synskadade elever från delar av arbetet. Huvudmålet med detta projekt är utveckla datorstödda virtuella samarbetsmiljöer för lärande, baserade på haptik och ljud, som inkluderar synskadade elever i grupparbetet i så stor utsträckning som möjligt. Fokus ligger på iterativ design i samarbete med seende och synskadade elever, lärare och deltagande behovsägarrepresentanter. Intervjuer och workshops genomförs för en inledande behovsanalys. Utöver konkreta exempel på lärmiljöer där seende och synskadade kan samarbeta tas också riktlinjer fram för framtida design av samarbetsbaserade digitala lärmiljöer.

Forskare

Finansiärer

  • Vinnova