Forskningsprojekt

Effekter av samhällets säkerhetsarbete (ESS)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Lars Hultkrantz

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Ramforskningsprogram vid MSB som studerar förutsättningar för effektiva insatser för prevention och beredskap enligt Lagen om skydd mot olyckor. I projektet finns tre arbetsgrupper med forskare vid Örebro universitet, Karlstads universitet, Luleå tekniska universitet, SGI och IVL. En grupp studerar högfrekventa olyckor, t ex fall och brand, en annan naturolyckor, särskilt skred och översvämning, och en tredje kemikalie- och deponiolyckor.

Forskare