Forskningsprojekt

Möten med naturen i utbildningspraktik

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Johan Öhman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I den första artikeln studeras moraliska relationer i mötet med naturen. Det empiriska materialet består av videofilmer från olika utomhuspedagogiska verksamheter som sätter mötet med naturen i centrum. Det är Naturskolor, Ur & Skur skolor samt folkhögskolor med friluftsutbildning. Syftet är att identifiera situationer där moraliska relationer etableras i mötet mellan elever och naturen samt att beskriva hur dessa processer ser ut. 

Den andra artikeln är en analys av svenska grundskolas styrdokument från år 1900 fram till 2011. Syftet är att beskriva vilka motiv som skrivits fram i dokumenten för att bedriva undervisning ute i naturen. Steg två i analysen undersöker hur motiven förskjutits  och förändrats över tid i de olika styrdokumenten.