This page in English

Forskningsprojekt

Anestesisjuksköterskan, patientens advokat

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Det övergripande syftet är att ur ett anestesisjuksköterskeperspektiv undersöka innebörden av att vara patientens advokat i den perioperativa omvårdnaden samt att översätta och psykometriskt utvärdera och validera the Protective Nursing Advocacy Scale.

Finansiärer

  • Region Örebro Län