This page in English

Forskningsprojekt

Kemikalier i textilier: hantering av miljö- och hälsorisker från produkter med komplexa produktkedjor

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Magnus Boström

Forskningsämne

Projektet syftar till att öka förståelsen för förutsättningarna, svårigheterna och möjligheterna för privata och offentliga organisationer att hantera miljö- och hälsorisker i olika delar av en komplex produktkedja, tillämpat på området textilier. Projektet är tvärvetenskapligt och bygger på en jämförande, fallstudieorienterad metod, inkluderande fallstudier av strategiskt utvalda organisationer (offentliga/privata; stora/små). Projektet analyserar: (i) aktörernas kunskaper om kemikalierisker i olika delar av produktkedjan, samt prioritering och beslutsfattande; (ii) deras kommunikativa strategier och kanaler, (iii) hur inköpsorganisationerna använder och tolkar existerande regler samt hur och varför de tar självreglerande initiativ.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer