This page in English

Forskningsprojekt

Förutsättningar för 'participatory environmental governance' in en regional kontext: Östersjön och Adriatiska havet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet syftar till att utveckla ny kunskap om förutsättningarna för miljöorganisationers inflytande inom regional ’participtory governance’ inom frågor som rör gränsöverskridande miljöproblem. Vi fokuserar på marina miljöproblem och tillämpar en kvalitativ, fallstudieorienterad ansats. Vårt urval omfattar miljöorganisationer från sex länder runt Östersjön och Adriatiska havet.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

Samarbetspartners

  • Mai-Brith Schartau