This page in English

Forskningsprojekt

Grupphandledning i omvårdnad - en modell för att stärka nyblivna sjuksköterskors yrkesroll och professionella utveckling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin Blomberg

Forskningsämne

I flertal studier beskrivs övergången från att ha varit sjuksköterskestudent till verksam legitimerad sjuksköterska som särskilt stressfull och ”chockartad” upplevelse. Därtill beskrivs kunskaps– och färdighetsbrist hos nyblivna sjuksköterskor vilket kan äventyra patientsäkerheten. Trots införande av en rad inskolningsprogram upplever de nyblivna sjuksköterskorna bristande stöd. Således behöver interventioner utvecklas för att stärka nyblivna sjuksköterskor i deras yrkesroll och professionella utveckling. Syftet med projektet är att beskriva och analysera betydelsen av grupphandledning i omvårdnad (HiO) för nyblivna sjuksköterskors professionella utveckling. Observationsstudier med nyblivna sjuksköterskor som deltar i HiO kommer att genomföras. Studierna fokuserar på hur yrkesroll/yrkesidentitet framträder och begreppsliggörs inom och utanför HiO, samt vilket språkande och identitetspositioner som möjliggörs. Data samlas in genom fältanteckningar från observationerna, intervjuer och informella samtal.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet