This page in English

Forskningsprojekt

Mediebilder av psykisk ohälsa i samband med våldsbrott

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Joel Rasmussen

Forskningsämne

Detta projekt studerar den svenska pressens skildringar av psykisk ohälsa i samband med Anders Behring Breiviks terrorattacker i Norge under 2011. Studiens fokus beror på det faktum att brottsnyheter är den vanligaste nyhetskategorin inom vilken nyhetsmedierna hanterar psykisk ohälsa. Samtidigt är det en liten andel av alla människor som har en psykiatrisk diagnos som någonsin begår ett brott. Stereotypa bilder av kriminalitet, farlighet och oförutsägbarhet sprids därmed i samhället. Dessa mediebilder bidrar med en logik som ligger till grund för diskriminerande handlingar med verkliga, sociala och ekonomiska konsekvenser (t.ex. i fråga om bostäder, sysselsättning, och den politiska agendan). Projektet sätter fokus på frågan om stigmatiserande medieskildringar av psykisk ohälsa, men belyser även PR-strategier som kan användas för att förbättra mediernas rapportering utifrån perspektivet att människor har rätt till lika behandling oavsett psykologiska skillnader.

 

Forskare

Finansiärer

  • Riksförbundet Hjärnkoll