This page in English

Thomas Strandberg

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: dGhvbWFzLnN0cmFuZGJlcmc7b3J1LnNl

Telefon: 019 302208

Rum: L2337

Thomas Strandberg
Forskningsämne

Om Thomas Strandberg

Thomas Strandberg är professor i socialt arbete och disputerad i handikappvetenskap vid Örebro universitet. Han har tidigare arbetat som lärare inom gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram och som chef inom social omsorgsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Thomas deltar i forskargrupperna: Socialt arbete och omsorg i ett livslopp (SAOL) samt Funktionsnedsättning - Samhälle (FunkSam).

Under 2018 var han gästforskare vid Ingham Institute for Applied Medical Research – Brain Injury Rehabilitation Research Group i Sydney, Australien.

Han var tidigare temaledare för temat "Åldrande från ett samhällsperspektiv" inom universitetets forskarskola Successful ageing – Newbreed.

Under perioden 2020–2022 arbetade han som professor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna (HDa) men är nu adjungerad professor vid högskolan.

Forskningsinriktning

Hans forskningsintresse rör sig inom den tvärvetenskapliga funktionshinderforskningen där han intresserar sig för hur funktionsnedsättning, av olika slag, påverkar människors aktivitet och delaktighet i vardagslivet, arbetslivet och samhällslivet i stort. Han har även ett intresse för socialgerontologisk forskning och medverkar därinom i olika forskningsprojekt.

Han handleder för närvarande två doktorander.

Undervisning

Thomas undervisar inom olika utbildningsprogram och friståendekurser, men främst på socionomprogrammet där han föreläser och handleder studenter i examensarbeten. Undervisning sker på olika nivåer från grundnivå till forskarnivå främst inom:

 • Socialt arbete och funktionshinderomsorg
 • Funktionsnedsättning och funktionshinderforskning
 • Forskningsmetodik och kvalitativ metod
 • Ledarskap och organisation

Övriga uppdrag

 • Prodekan, fakulteten för humaniora och socialvetenskap, 2023 – ff.
 • Representant i det svenska nätverket för funktionshinderforskare, 2007 – ff.
 • Ämnesansvar för socialt arbete, 2018 – 2019.
 • Sakkunnig i SBU:s utvärderingsgrupp av rehabilitering för personer med traumatiska hjärnskador, 2017 – 2019.
 • Prefekt, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, 2013 – 2017
 • Enhetschef, enheten för aktivitet och hälsa, 2009 – 2013
 • Styrelseledamot i Nordic Network on Disability Research, 2009 – 2017


Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)