This page in English

Thomas Strandberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: L2316

Thomas Strandberg
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Thomas Strandberg

Thomas Strandberg är disputerad i handikappvetenskap och docent i socialt arbete. Han har tidigare arbetat som vårdlärare inom gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram och inom social omsorgsverksamhet för personer med funktionshinder. Utöver detta är Thomas en del av forskningsmiljön i Social Work Studies samt forskningsmiljön Disability Research. Thomas är engagerad som temaledare för temat "Åldrande från ett samhällsperspektiv" inom universitetets forskarskola Successful ageing – Newbreed.

Under perioden november 2017 till april 2018 var Thomas gästforskare vid Ingham Institute for Applied Medical Research – Brain Injury Rehabilitation Research Group i Sydney, Australien.

Thomas är för närvarande tjänstledig för en proffesur i socialt arbete vid Högskolan Dalarna.

Forskningsinriktning/aktuella forskningsprojekt

Inom forskningsmiljön Social Work Studies är Thomas involverad i forskning som är kopplad till forskarskolan i Successful ageing – Newbreed, framförallt genom doktorander vars projekt fokuserar på: Antidiskriminerande och sociala arbetsmetoder för att förhindra våld och utsatthet av äldre i Uganda.

Inom forskningsmiljön Disability Research är Thomas involverad i forskning som berör funktionsnedsättning och funktionshinder ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. En studie handlar om Supported employment ur ett genusperspektiv, om hur kön påverkar en arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess för personer med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar.

Undervisning

Thomas undervisar inom olika utbildningsprogram och fristående kurser vid universitetet, handleder examensarbeten och doktorander. Undervisning sker på olika nivåer från grundnivå till forskarnivå främst inom:

  • Socialt arbete och funktionshinderomsorg
  • Funktionsnedsättning och funktionshinderforskning
  • Forskningsmetodik och kvalitativ metod
  • Ledarskap och organisation

Övriga uppdrag

  • Ämnesansvar för socialt arbete, 2018 – 2019.
  • Sakkunnig i SBU:s utvärderingsgrupp av rehabilitering för personer med traumatiska hjärnskador, 2017 – 2019.
  • Representant i det svenska nätverket för funktionshinderforskare, 2007 – ff.
  • Prefekt, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, 2013 – 2017
  • Enhetschef, enheten för aktivitet och hälsa, 2009 – 2013
  • Styrelseledamot I Nordic Network on Disability Research, 2009 – 2017


Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Nyberg, J. , Björklund, G. , Åretun, Å. , Berg, H. & Strandberg, T. (2021). How does driving license withdrawal affect subjective well-being? A Swedish comparative survey study of visual field loss. European Transport Research Review, 13 (1).
Wamara, C. K. , Bennich, M. & Strandberg, T. (2021). Missing voices: older people's perspectives on being abused in Uganda. Journal of Elder Abuse & Neglect, 33 (4), 288-310.
Wilbe Ramsay, K. , Berg, J. , Bunketorp Käll, L. , Lexell, J. , Larsson Lund, M. , Möller Böhm, M. , Stenberg, M. & Strandberg, T. (2020). Brister i rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada [Traumatic brain injury rehabilitation]: Stort behov av forskning, stöd och samordning [assessment of quantitative and qualitative research]. Läkartidningen, 117, 49-50.
Mantell, A. , Simpson, G. K. , Vungkhanching, M. , Jones, K. F. , Strandberg, T. & Simonson, P. (2018). Social work-generated evidence in traumatic brain injury from 1975 to 2014: A systematic scoping review. Health & Social Care in the Community, 26 (4), 433-448.
Strandberg, T. , Möller, K. & Widén, S. (2017). Doctoral theses within the Swedish Institute for Disability Research 2000-2012: A review of content and interdisciplinarity. International Journal of Health Sciences, 5 (2), 1-10.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2017). Opportunities and barriers for successful return to work after acquired brain injury: A patient perspective. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 56 (1), 125-134.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2016). Successful return to work after acquired brain injury: opportunities and barriers from a patient perspective. Brain Injury, 30 (5-6), 516-516.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2016). Support Persons' Perceptions of Giving Vocational Rehabilitation Support to Clients With Acquired Brain Injury in Sweden. Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 15 (3-4), 351-369.
Strandberg, T. (2015). Vertikal och horisontell kunskapsintegrering inom handikappforskningen. Socialmedicinsk Tidskrift, 92 (2), 216-224.
Strandberg, T. , Eklund, J. & Manthorpe, J. (2012). Promoting empathy in social care for older people. Working with Older People, 16 (3), 101-110.
Mantell, A. , Simpson, G. , Jones, K. , Strandberg, T. , Simonson, P. & Vungkhanching, M. (2012). Social Work Practice with Traumatic Brain Injury: The Results of a Structured Review. Brain Injury, 26 (4-5), 459-460.
Strandberg, T. (2003). Föräldralösa barns uppväxtmiljö i Lettland. Nordisk Østforum, 17 (3), 393-406.

Artiklar, forskningsöversikter

Nyberg, J. , Strandberg, T. , Berg, H. & Aretun, Å. (2019). Welfare consequences for individuals whose driving licenses are withdrawn due to visual field loss: A Swedish example. Journal of Transport and Health, 14.
Tideman, M. & Strandberg, T. (2018). Litteraturöversikt: Funktionsnedsättning och funktionshinder i välfärdssamhället. Socionomen (4), 1-8.
Matérne, M. & Strandberg, T. (2015). Möjligheter och hinder för återkomst i arbetslivet efter förvärvad hjärnskada. Hjärnkraft (2), 10-11.

Artiklar, recensioner

Strandberg, T. (2009). Vårdkommunikation i teori och praktik: recension av en kursbok. Socialvetenskaplig tidskrift (2), 222-224.
Strandberg, T. (2005). Orphans in Russia: policies for family-like alternatives. Nordisk Østforum (1), 135-137.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Strandberg, T. (2018). Case management – relationsarbete inom rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada. I: Anders Bruhn & Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (ss. 233-247). Stockholm: Liber.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2018). Support Persons’ Perceptions of Giving Vocational Rehabilitation Support to Clients With Acquired Brain Injury in Sweden: . I: Grahame K. Simpson, Francis K. Yuen, Contemporary Perspectives on Social Work in Acquired Brain Injury (ss. 183-201). . Routledge.
Strandberg, T. (2011). Avslutning: Begrepp, teorier och perspektiv inom social omsorg. I: Thomas Strandberg, Förhållningssätt och möten: Arbetsmetoder i social omsorg (ss. 297-308). Lund: Studentlitteratur AB.
Strandberg, T. (2011). Inledning: Att arbeta inom social omsorg samt äldre och handikappomsorg. I: Thomas Strandberg, Förhållningssätt och möten: Arbetsmetoder i social omsorg (ss. 19-40). Lund: Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

Lundqvist, L. , Matérne, M. & Strandberg, T. (2019). Risk markers for not returning to work among people with acquired brain injury. Konferensbidrag vid 9th International Conference on Social Work in Health and Mental Health: Shaping the future. Promoting human rights and social perspectives in health and mental health, York, UK, July 22-26, 2019.
Strandberg, T. (2018). Case-management – rehabilitation support after Acquired Brain Injury: with the aim to strengthen empowerment. I: FORSA/NOUSA – Nordic Social Work Conference 2018 Book of Abstracts. Konferensbidrag vid Power and Social Work - Nordic Social Work Conference FORSA/NOUSA, University of Helsinki, Finland, November 21-23, 2018 (ss. 18-18).
Strandberg, T. (2018). Case-management – rehabilitation support for people with Acquired Brain Injury. Konferensbidrag vid Nordic Social Work Conference (FORSA/NOUSA 2018), Helsinki, Finland, November 21-23, 2018.
Strandberg, T. (2017). Return to work after acquired brain injury: support person’s experience of supporting. I: Disability Matters Conference, Making the Convention Real Conference Programme, abstract book. Konferensbidrag vid Disability Matters Conference, Making the Convention Real, University of Otago, New Zealand, November 26-29, 2017 (ss. 52-53).
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2017). Successful return to work after acquired brain injury: support person’s perception of supporting. Konferensbidrag vid Nordic Network on Disability Research 14th Research Conference(NNDR 2016), Örebro, Sweden, May 3-5, 2017.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2017). Successful return to work after acquired brain injury: support persons’ perception of supporting. Konferensbidrag vid Nobel Festivities, Örebro, Sweden, 7 december, 2017,.
Strandberg, T. (2016). Vertical and horizontal knowledge integration in disability research. I: Lancaster Disability Studies Conference Book of Abstracts. Konferensbidrag vid Lancaster Disability Studies Conference, Centre for Disability Research, Lancaster University, Lancaster, UK, September 6-8, 2016 (ss. 180-180).
Matérne, M. , Strandberg, T. & Lundqvist, L. (2015). Opportunities and barriers for successful return to work after acquired brain injury: A client perspective. Konferensbidrag vid Nordic Network on Disability Research 13th Research Conference(NNDR 2015), Bergen, Norway, May 6-8, 2015.
Matérne, M. , Strandberg, T. & Lundqvist, L. (2015). Patients experiences of opportunities and barriers for successful return to work after acquired brain injury. Konferensbidrag vid Nobel Festivities 2015, Örebro, Sweden, 10 December, 2015.
Strandberg, T. (2015). Vertical and horizontal knowledge integration in disability research. Konferensbidrag vid The 13th NNDR Research Conference, Bergen, Norway, May 6-8, 2015.
Strandberg, T. , Möller, K. & Widén, S. (2013). Doctoral theses within the Swedish Institute for Disability Research, 2000-2012: a survey study. Konferensbidrag vid 12th Research Conference, Nordic Network of Disability Research, Turku, Finland, 30-31 May, 2013.
Strandberg, T. & Matérne, M. (2013). Återkomst i arbetslivet efter förvärvad hjärnskada. I: Hjärnskadeforum 2013. Konferensbidrag vid Hjärnskadeforum 2013, Stockholm, Sweden, 15-16 januari, 2013.
Strandberg, T. (2011). Returning to working life after acquired brain injury. Konferensbidrag vid 11th Research conference, NNDR (Nordic Network on Disability Research), Reykjavík Island, 27-28 May 2011.
Strandberg, T. (2010). Returning to working life after acquired brain injury (ABI): possibilities and challenges. Konferensbidrag vid 6th International Conference on Social Work in Health and Mental Health. Dublin, Ireland, 28th June – 2nd July 2010.
Strandberg, T. (2008). Living with traumatic brain injury: a theoretical analysis from a social recognition perspective. Konferensbidrag vid 21st World Congress of Rehabilitation International, Quebec City, Canada, 25-28 August, 2008..
Strandberg, T. (2008). Utformandet av en webbaserad kurs i case management för rehabiliteringsaktörer. I: Margareta Asp, Vårdpedagogikens mångsidighet forskning, utbildning och yrkespraktik. Konferensbidrag vid Vårdpedagogikens mångsidighet, nationell konferens, 4-6 oktober 2007 (ss. 104-111).
Strandberg, T. (2007). Adults with acquired traumatic brain injury: a theoretical analysis from a social recognition perspective. Konferensbidrag vid 10th International Conference on Disability research, NNDR – Nordic Network on Disability Research, Gothenburg, Sweden, 10-12 May, 2007.
Strandberg, T. (2006). Adults with acquired traumatic brain injury: experiences of a changeover process and consequences in every day life. Konferensbidrag vid 5th International Conference on Social Work in Health and Mental Health, Hong Kong, 10-14 December 2006.
Strandberg, T. (2006). Vuxna med förvärvad traumatisk hjärnskada: omställningsprocesser och konsekvenser i vardagslivet. Konferensbidrag vid 10:e forsknings- och utvecklingskonferensen. Funktionshinder, vardagsliv, habilitering. Örebro 4-5 april 2006..
Strandberg, T. (2005). Adults with acquired traumatic brain injury: experience of a changeover process and consequences in every day life. Konferensbidrag vid Advanced Health Sciences of Tomorrow, Mälardalens högskola, Västerås, Sweden, 9–10 november 2005.
Strandberg, T. (2003). Children in residentia lcare: a social study of orphanages in Latvia. Konferensbidrag vid International Conference on Social Care in Latvia, in theory and practice, at P. Stradina Medical School, Jurmala, Latvia, 9-10 May 2003..

Manuskript

Rapporter

Bunketorp Käll, L. , Lexell, J. , Larsson Lund, M. , Möller, M. , Stenberg, M. & Strandberg, T. (2019). Rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada: En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, ekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: SBU (SBU Utvärderar 304).

Samlingsverk (redaktör)

Kristoffersson, E. (ed.) & Strandberg, T. (ed.) (2019). Ageing in a changing society: Interdisciplinary popular science contributions from the Newbreed research school (1ed.). Örebro: Örebro University.
Strandberg, T. (ed.) (2011). Förhållningssätt och möten: arbetsmetoder i social omsorg (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.