This page in English

Forskningsprojekt

Att arbeta inom vård och omsorg för äldre

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Annica Kihlgren

Forskningsämne

Inom projektet pågår flera studier med syfte att studera hur sjuksköterskor och undersköterskor ser på sin roll och arbetssituation inom äldreomsorgen. Datainsamling och rapportering har pågått under en 15 års period och jämförelser görs nu över tid. Ett grundantagande inom projektet har varit att påvisa värdet av kontinuitet och kunskap hos personalen för att de äldre ska bibehålla förmågor, uppleva välbefinnande och därmed känna sig mer oberoende. Arbetet fortsätter nu med att knyta den forskning som har bedrivits inom projektet till Person-centrerad vård.  Effekten av god fysisk miljö, klinisk handledning och undervisning riktad till vårdpersonal har och kommer att studeras. Studierna görs i samarbete mellan Örebro universitet, Karolinska Institutet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Buskerud och Vestfold, Norge och Primärvården Gävleborg.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners