This page in English

Forskningsprojekt

Översättning och validering av the Quality Of Life In Chronic Child's Disease Questionnaire (QLCCDQ)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin Blomberg

Forskningsämne

Projektet syftar till validera the Quality Of Life In Chronic Child's Disease Questionnaire (QLCCDQ) för användning hos svenska barn och ungdomar och därmed göra det tillgängligt för forskning och planering av interventionsstudier. Instrumentet kommer därefter specifikt att användas i LISAN-programmets enkäter till barn och ungdomar som drabbats av narkolepsi, samt deras familjer.

Samarbetspartners

  • Małgorzata Farnik, Medical University of Silesia in Katowice