This page in English

Forskningsprojekt

Bistånd, offentliga utgifter och utvecklingsmål

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Jörgen Levin

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I projektet analyseras effekter av bistånd och offentliga investeringar på millennium-målen i Kenya, Tanzania och Bangladesh med hjälp av så kallade beräkningsbara allmänna jämviktsmodeller. Inom projektet studeras landspecifika effekter av bistånd, såsom holländska sjukan, på både makro och mikronivå.

Forskare

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

Samarbetspartners