This page in English

Forskningsprojekt

Bistånd, offentliga utgifter och utvecklingsmål

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Jörgen Levin

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I projektet analyseras effekter av bistånd och offentliga investeringar på millennium-målen i Kenya, Tanzania och Bangladesh med hjälp av så kallade beräkningsbara allmänna jämviktsmodeller. Inom projektet studeras landspecifika effekter av bistånd, såsom holländska sjukan, på både makro och mikronivå.

Forskare

Finansiärer

Samarbetspartners