This page in English

Forskningsprojekt

Lärande av praktiska färdigheter

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin Blomberg

Forskningsämne

Ett övergripande syfte med projektet är att studera hur lärande av praktiska färdigheter sker och utvärderas inom vårdutbildningar. Dels genomförs en systematisk litteraturstudie om vilka modeller/verktyg som används vid lärande av praktiska färdigheter. En interventionsstudie planeras där en evidensbaserad modell kommer att implementeras och utvärderas inom dels verksamhetsförlagd utbildning och vid kliniskt träningscentrum inom sjuksköterskeprogram vid två olika lärosäten i Sverige.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Karin Bölenius, Umeå universitet
  • Kristina Lämnås, Umeå universitet