Forskningsprojekt

Infektion som en möjlig initieringsfaktor till prostatacancer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Sabina Davidsson

Forskningsämne

I detta projekt vill vi öka förståelsen om vad som orsaker den så vanligt förekommande inflammationen i prostatakörteln, då med speciellt fokus på infektion. Tidigare studier har identifierat den gram-positiva bakterien Propionibacterium acnes som den mest vanligt förekommande mikroorganismen i prostatan. Detta har vi kunnat konfirmera i en av våra pågående studier som även visar att det finns en stor mängd P. acnes isolat i prostatavävnad som genetiskt skiljer sig från de P. acnes som återfinns i normalfloran på huden. Med anledning av detta kommer ett antal nya studier initieras där vi kommer studera om det finns skillnader i virulens mellan de P. acnes som koloniserar prostatavävnad jämfört med dem som koloniserar huden. För att öka kunskapen inom detta område kommer funktionella studier både in vivo och in vitro att utföras.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Lions cancerforskningsfond mellansverige Uppsala-Örebro
  • Nyckelfonden
  • Prostatacancerförbundet

Samarbetspartners

  • Jennifer R. Stark
  • Michelangelo Fiorentino , University of Bologna