Forskningsprojekt

Immunförsvarets roll vid initiering och progression av prostatacancer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Sabina Davidsson

Forskningsämne

Förutom att skydda oss mot patogena mikroorganismer känner även vårt immunsystem igen och eliminerar tumörceller. Denna process involverar främst kroppens CD4 och CD8 -T celler. Med hjälp av olika mekanismer kan dock tumörcellerna undkomma immunförsvaret. En sådan mekanism är rekrytering av regulatoriska T celler (Tregs), vars funktion är att hämma CD4 och CD8 -T celler och därmed kan stimulera tumörtillväxt. Vi vill därför studera om kroppens skyddande immunsvar förändras vid en prostatacancerutveckling genom att identifiera infiltrationen av Tregs. Våra studier utförs med syftet att studera hur infiltration av Tregs påverkar prostatacancer-processen samt om man kan se en förändring i kroppens immunsvar redan i de idag kända förstadierna till prostatacancer.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Lions cancerforskningsfond mellansverige Uppsala-Örebro
  • Nyckelfonden
  • Prostatacancerförbundet

Samarbetspartners

  • Jennifer R. Stark
  • Michelangelo Fiorentino , University of Bologna