Forskningsprojekt

Prostatacancer epidemiologi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Forskningsämne

Forskargruppen har sedan många år tillbaka bedrivit forskning om sambandet mellan livsstilsfaktorer (bl.a. kost och fysisk aktivitet) och prostatacancer. Detta har gjorts inom ramen för både fall-kontrollstudier och kohortstudier. Ett flertal studier har genom åren publicerats i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Två väldefinierade kohorter har skapats som utgjort och fortfarande utgör basen för våra epidemiologiska studier. En av dessa stora kohorter kallad COSM (Cohort Of Swedish Men), är baserad på ca 50 000 män boende i Örebro-Västmanlands län och skapades 1997. Från samtliga dessa män finns kostdata insamlade och från de män ur denna kohort som under åren diagnosticerats med prostatacancer finns såväl journaldata som vävnadsprover insamlade. SSC (Swedish Survival Cohort) är ytterligare en kohort på 500 män i Örebro län som diagnosticerats med prostatacancer som följts sedan början av 90-talet. Även för dessa finns kostdata insamlade liksom frysta blodprover.

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Katja Fall, Örebro Universitetssjukhus