This page in English

Forskningsprojekt

Reglering av inflammasomen hos celler av det medfödda immunförsvaret

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Alexander Persson

Forskningsämne

Vilka signaler som styr och finjusterar inflammasomens aktivitet är okända. Vi har nyligen upptäckt att en aktiverad inflammasome kan ha olika aktivitetsgrad gällande de proinflammatoriska signaler den producerar. Medan flera olika stimuli ger samma effekt på IL1β-produktioner ser det helt olika ut när övriga inflammasoms-beroende faktorer mäts. Ett flertal reglermekanismer undersöks för tillfället och särskilt SP110 är av intresse då den påverkar inflammasomens aktivitet kopplat till celldöd och immunitet. Vi är intresserade av inflammationsreglering både vad gäller infektionskontroll liksom icke-infektiösa inflammatoriska processer.

  • Vi har nyligen upptäckt att SP110, som visats vara kritiskt för makrofagens omhändertagande av tuberkelbakterier, även har stor påverkan på just inflammasomaktivitet och infekterade cellers känslighet mot en rad olika patogener.
  • Immunceller som saknar SP110 är ytterst känsliga för infektioner och dör fort, på ett tämligen kaotiskt sätt, efter kontakt med patogener.
  • Vidare är inflammasomaktiviteten i dessa celler väldigt hög vilket tyder på att SP110 har en reglerande effekt på inflammasomen, förmodligen inhibitorisk.
  •  Detta projekt ämnar att beskriva en helt ny reglermekanism av inflammationsprocessen i det medfödda immunförsvaret, vilket kopplar samman inflammasomaktivitet och celldöd vid infektion samt inflammatoriska sjukdomar.
  • COPS och POPS är av särskilt intresse likaså komplexiteten av beståndsdelarna i inflammasomskomplexet.

Forskare

Samarbetspartners

  • David Speert, University of British Columbia