This page in English

Forskningsprojekt

Citizen Centric e-Participation (CiCeP)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Forskningsämne

Projektet syftar till att etablera ett nätverk kring nya internet-baserade former av deltagande (e-deltagande) där statliga aktörer, akademi och marknadsaktörer i den nordisk-baltiska regionen ingår. Genom gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete skapas en ökad förståelse för de kulturella, politiska och tekniska möjligheter och utmaningar som omgärdar e-deltagande. Projektnätverkets partners applicerar de nya kunskaper som fostras inom projektet för att avsevärt förbättra en specifik metod för e-deltagande, e-petitionssystem. Inom ramen för projektet har empiriska studier genomförts av en rad olika e-deltagandeprocesser, bland annat svenska kommuners E-förslagssystem, Better Reykjavik och the Estonian Citizens’ Assembly. Genom komparativa studier av dessa processer bidrar projektet till en ökad förståelse av hur kontextuella faktorer påverkar e-deltagandeprocesser och skapar en grund för utveckling av nya metoder för politiskt deltagande. Projektet finansieras av Vinnova, Nordforsk och Rannis.

Forskare

Finansiärer

  • NordForsk
  • Rannis
  • Vinnova