This page in English

Forskningsprojekt

Metoder för att finna glesa lösningar till illa ställda inversa problem

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Mårten Gulliksson

Forskningsämne

I många tillämpningar vill man i en matematisk modell bestämma några obekanta storheter utifrån givna mätningar. Sådana problem kallas inversa problem och är ofta illa ställda vilket innebär att lösningen är väldigt känslig för fel i mätningarna (eller andra fel i modellen). I en del fall är de flesta av de obekanta storheterna noll eller nästan noll vilket man kallar glesa lösningar till problemet. I detta projekt analyserar och utvecklar vi metoder för att finna sådana glesa lösningar till illa-ställda inversa problem.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet