This page in English

Forskningsprojekt

Det sensoriska språket. Kan det sensoriska språket påverka konsumenternas attityd till och preferens för frukt och grönt?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åsa Öström

Forskningsämne

Projektet avser att med utgångspunkt av de sensoriska beskrivningarna utveckla en kognitivt baserad språkmodell för att finna det optimala uttrycket för de utvalda sensoriska egenskaperna för de olika produkterna, samt öka förståelsen för marknadsföring och konsumtionsbeteende genom att studera vilka effekter denna språkmodell har vid marknadsföring av frukt och grönsaker.

Forskare

Finansiärer

  • ICA Gruppen AB
  • KK-Stiftelsen

Samarbetspartners

  • ICA Kvantum, Kungens kurva
  • ICA Supermarket, Östra Husby
  • Sydgrönt
  • Äppelriket