This page in English

Forskningsprojekt

Effekten och kostnads-effektiviteten av Supported Employment för individer med psykiska funktionsnedsättningar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2017

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med detta projekt är att utvärdera Supported Employment i formen IPS (Individual Placement and Support) jämfört med ordinarie åtgärder för arbetslösa individer med psykiska funktionsnedsättningar. Utvärderingen kommer att ha fokus på om åtgärden leder till ökad sannolikhet för reguljär sysselsättning, förbättrad livskvalitet och dessutom identifiera om det är en kostnadseffektiv åtgärd.

Utvärderingen kommer att baseras på en experimentell studie som utförs i samarbete med stiftelsen Activa. Individer kommer att selekteras antingen till en behandlingsgrupp (Supported Employment i formen IPS) eller till en kontrollgrupp (ordinarie åtgärdsprogram i kommunerna).

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Samarbetspartners