Forskningsprojekt

Digitala kriskommunikationens villkor (DIGKRIS)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Syftet med projektet är att systematiskt analysera förutsättningarna för en framgångsrik myndighetskommunikation vid kriser vad gäller kommunikationen med allmänheten och via medierna samt utveckla metoder för effektivt lärande kring nya kommunikationsmönster i den digitala mediemiljön.

Projektet leds av Professor Lars Nord, Demicom, Mittuniversitetet. Projektet förvaltas av Mittuniversitet, Sundsvall. Mats Eriksson (Örebro universitet) ingår i projektets ledningsgrupp.

Forskare

Samarbetspartners