This page in English

Forskningsprojekt

Krigsjournalistiken och de nya krigen

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet har publicerat ett antal studier i samarbete med Prof. Rune Ottosen, Oslo, och andra forskare om de professionella utmaningar och problem som krigskorrespondenter ställs inför vid rapporteringen om de nya, asymmetriska krigen efter 1989. Senaste publikationen är Nohrstedt & Ottosen New Wars, New Media and New War Journalism (Nordicom 2014) som summerar de tidigare studierna i serien och presenterar lärdomarna från denna unika historisk analys från Gulfkriget 1990-91 till kriget i Libyen 2011.