This page in English

Forskningsprojekt

Gymnasiesärskolan och övergången till arbetsliv

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Stephen Widén medverkar som biträdande handledare i forskningsprojektet som leds av professor Magnus Tideman, högskolan i Halmstad. Projektet syftar till att undersöka övergången till arbetsliv för personer med en bakgrund inom gymnasiesärskolan. Studien genomförs som en stor registerstudie där 12 269 personer som tagit examen från gymnasiesärskolan mellan åren 2001 och 2011 deltar.

Forskare

Samarbetspartners

  • Magnus Tideman, Högskolan i Halmstad