This page in English

Forskningsprojekt

Kemiska risker med plast i det marina ekosystemet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anna Kärrman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Plastfragment i haven, vilka vanligen benämns som mikroplast, är ett växande miljöhot som misstas för mat av ett stort antal marina arter och vars effekt på djurlivet är till stora delar okänd. De knapphändiga kunskaperna om riskerna med plast i haven är utgångspunkten för projektet som syftar till att bedöma plastens effekter på de marina ekosystemen. Plast är extremt persistent och kommer att påverka miljön under hela sin långa livstid på olika sätt. Toxiska effekter av plast från havet kommer att noggrant mätas genom att använda en kombination av bioanalytisk effektanalys och kemisk analys. De gifter som binder till plasten (totala mängden samt biotillgänglig fraktion) och som ger hormonstörande effekt, dioxin-lik effekt eller har en mutagen effekt mäts och identifieras med masspektrometrisk analys. Med detta effektbaserade tillvägagångssätt kommer:

  • den potentiella effekten av gifter på plast bestämmas,
  • kemikalier som orsakar effekterna att identifieras, och
  • plastsorten och partikelstorlekens betydelse för toxiciteten bestämmas.

Resultaten kommer att användas för att utföra riskbedömningar för marina djur som exponerats för plast och kommuniceras till myndigheter som arbetar med hållbar havsmiljö.

Forskargrupper