This page in English

Forskningsprojekt

Baltic Sea Expedition 2014

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anna Kärrman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vattnen runt den svenska kusten har visat sig innehålla höga mängder antropogena partiklar och fibrer men vi vet mycket lite om hur mycket plast som finns i öppet vatten och vilka effekter det ger. Målsättningen är att bedöma mängden och identiteten av marint skräp i olika storleksfraktioner i Östersjön. Provtagningen sker med dels ny teknik iform av högvolymspump ner till 50µm samt med konventionell planktontrål ner till 330µm. Karaktärisering görs för att bestämma hur mycket plast, vilken typ samt effekt/risk genom spektrofotometriska analyser, masspektrometrisk analys och biokemisk effektanalys.

Se filmen från expeditionen

Forskargrupper

Finansiärer

  • Naturvårdsverket
  • Örebro universitet

Samarbetspartners