This page in English

Forskningsprojekt

SKOLFORSK/Att etablera rik matematikundervisning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

1 januari 2015 startade Skolforskningsinstitutet sin verksamhet. Inför starten fick Vetenskapsrådet i uppdrag att bidra med kunskapsunderlag, vilka togs fram under 2014 under projektnamnet SKOLFORSK. Inom delprojektet ”Att etablera rik klassrumsundervisning” genomfördes en systematisk kartläggning av aktuell, internationell forskning inom tre olika delområden: (1) formativ bedömning, (2) klassrumsundervisning och (3) läromedel i matematik.

Matematikprojektet har genomförts i samarbete mellan Örebro universitet, Mälardalens högskola och Umeå universitet. Per Nilsson (professor, Örebro universitet) har varit biträdande ansvarig för projektet och huvudansvarig för delområdet om klassrumsundervisning i matematik. Andreas Bergwall (adjunkt,  Örebro universitet) har deltagit i arbetet om läromedel i matematik. Huvudansvarig för matematikprojektet har Andreas Ryve (professor, Mälardalens högskola) varit.

Under våren 2015 kommer studien i sin helhet att publiceras på Vetenskapsrådets hemsida. En summering av alla delprojektens resultat finns att ladda ner på https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2015-10-01-forskning-och-skola-i-samverkan.html.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)