This page in English

Forskningsprojekt

Femicide Across Europe (2015-2023)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Femicide – kvinnomord – är den globalt ledande orsaken till att kvinnor dör i förtid. Femicide förstås som distinkt från ”mord” (homicide) och andra former av könsbaserat våld: det är det uttalade mördandet av kvinnor på grund av att de är kvinnor, det är mord baserat på kön och genus. Det här nätverksprojektet, som finansieras av EU, koordinerar den forskning som i Europa ännu är i sin vagga. Vi anammar en bred, interdisciplinär och multisektoral approach och fokuserar på offer och förövare, på kulturella, psykologiska, sociala och politiska orsaker och förklaringsmodeller. Projektet är den första transeuropeiska koalitionen av forskare som redan studerar femicide nationellt och vårt syfte är kvalitativ kunskapsproduktion och skapandet av effektivare policyunderlag. 

Projektledare
Dr Shalva Weil, Hebrew University of Jerusalem

Forskare inom projektet
Ett trettiotal forskare från EU.s samtliga medlemsländer och Israel ingår. 

Forskningsämnen
Statsvetenskap, sociologi, juridik, statistik, socialt arbete, nationalekonomi, psykologi, socialpsykologi, etnologi, antropologi, medicin, hälsovetenskap

Forskare

Finansiärer

  • The European Cooperation in Science and Technology (COST)