This page in English

Forskningsprojekt

GERIQ: Feminist Politics and Gender Equality Policy: The Representation of Interests and Inequalities (2015-2020)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sofia Strid

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det här GEXcel-projektet projektet analyserar och jämför jämställdhetspolitik och policyprocesser inom EU. Det undersöker både innehåll, alltså policytext/utfall, och form, alltså policyprocessen. Den senare handlar om hur organiserade intressen, i synnerhet de som baseras på kön, klass, etnicitet, funktionalitet och sexuell orientering, är både, och ibland samtidigt, hindrade och försedda med möjligheter och barriärer för synlighet och representation. För att förstå motståndsdynamiker mot jämställdhet använder vi distinktionen mellan strukturell ojämlikhet på samhällsnivå och de politiska projekt som  engagerar och engageras dessa ojämlikheter. Metodologiskt utgår projektet från policyanalys, frameanalys, och en meta-policy approach till politik. Vi undersöker implikationerna av synlighet, röst, tystnad, motstånd och representation.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)