This page in English

Forskningsprojekt

Nanoformgivning genom haptiska, estetiska laborationer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Haptiken och en hands-on skapande process fått en alltmer framträdande roll inom teknisk och pedagogisk forskning, eftersom haptiska upplevelser kan förhöja känslan av närvaro, kontroll och koncentration. Med dagens utvecklade nano-teknologi har vi lyckats förlänga vårt haptiska sinne ner i denna nano-värld. Genom force-feedback teknologi som registrerar vibration, densitet, position m.m. kan vi känna materialegenskaper, vilket närmar sig skulptörens haptiska förmåga. Projektet växlar mellan: 1) explorativa estetiska laborationer som sätter haptik, och kinestetik i centrum och 2) skapande projekt som involverar konstnärligt skapande och formgiving som möter nano-teknik/ kunskap.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)