This page in English

Forskningsprojekt

Att förstå hur unga förändras när de börjar eller slutar idrotta: En longitudinell kvasiexperimentell studie

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Metin Özdemir

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

En av de mest populära aktiviteterna bland ungdomar är att idrotta. Det tycks vara så att ungdomar som idrottar har stora fördelar. Men detta område har stora kunskapsluckor. Förståelsen om varför idrottsengagemang hänger ihop med positiva resultat är begränsad. Flertalet studier har visat att det är välanpassade ungdomar som väljer att delta i strukturerade aktiviteter såsom idrott. Så kanske beror skillnader mellan ungdomar som idrottar och ungdomar som inte idrottar på självselektion. Vi saknar även kunskap om vad exakt ungdomar lär sig när de idrottar. Detta har aldrig tidigare studerats.

Denna studie kommer att pågå under tre år (start 2014) och omfattar ett naturligt experiment och en longitudinell enkät bland ungdomar som idrottar och ungdomar som inte idrottar (N ca. 1100). Vi kommer att samla in data från alla ungdomar i en stadsdel i årskurserna 4 - 9. I denna stadsdel kommer kommunen att öppna en stor idrottsanläggning i vilken ungefär 500 ungdomar kommer att kunna idrotta. Genom att samla in data innan idrottsanläggningen byggs kan vi dels identifiera och mäta faktorer som tyder på självselektion, dels jämföra ungdomars utveckling över tid och samtidigt kontrollera för deras befintliga skillnader med större noggrannhet jämfört med tidigare studier. Denna studie kommer att besvara fem huvudfrågor:

  1. Kan idrottande medföra fördelar över tid om vi kontrollerar för befintliga skillnader?
  2. Hur förändras anpassningen bland ungdomar som idrottar över tid?
  3. Vad lär sig ungdomar genom att idrotta?
  4. Vilka aspekter i idrottssammanhanget bidrar till ungdomars lärande och utveckling?
  5. Vad förklarar varför vissa slutar medan andra fortsätter att idrotta och vilka orsaker kan förklara varför flickor och invandrare idrottar i mindre utsträckning?

Svaren på dessa frågor kommer att flytta fram kunskapen inom detta fält genom att bidra med teoretiska insikter om fördelarna med att idrotta och samtidigt ge vägledande praktiker och strategier för idrottsengagemang.

Forskare

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)