This page in English

Forskningsprojekt

Tvärkulturella studier i välbefinnande

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Reza Kormi-Nouri

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I positiv psykologi är förekomsten av välbefinnande lika viktig som frånvaro av sjukdom, och tar man bort sjukdomen betyder det inte nödvändigtvis att man åstadkommer välmående. Psykiskt välbefinnande har därför blivit fokus för forskningen i dagens psykologi. Forskning har visat att välbefinnande också är viktigt ur ett kulturellt perspektiv.

En serie tvärkulturella studier bland både universitetsstudenter och infertila kvinnor har undersökt välbefinnandets kognitiva och emotionella komponenter. Resultatet av vår forskning visade att det i individualistiska kulturer (t.ex. Sverige) och kollektivistiska kulturer (t.ex. Iran) finns likheter i välbefinnandets kognitiva komponenter men att det finns olikheter i dess känslomässiga komponenter.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet