This page in English

Forskningsprojekt

Kontextkänslighet som en transdiagnostisk mekanism: Att förstå kopplingen mellan långvarig smärta och emotionellt lidande

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2017

Kontaktperson

Steven J. Linton

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Kopplingen mellan långvarig smärta och depression är ett mysterium och en stor utmaning. Det är tydligt att smärta och depression ofta förekommer samtidigt, vilket leder till förödande konsekvenser. Traditionellt har smärta och depression setts som separata problem, men modern psykologi föreslår ett välutvecklat samspel. Det ena behöver inte vara en reaktion på eller orsak till det andra; istället kan transdiagnostiska faktorer orsaka båda. Emotionsreglering är en sådan faktor som hjälper oss människor att reagera utifrån de krav som omgivningen ställer. Reaktionen måste dock anpassas efter situationen för att fungera. Forskning visar att rigida reaktioner som inte är känsliga för sammanhanget leder till psykopatologi. Denna brist på "kontextkänslighet" skulle kunna förklara varför det är vanligt att smärta och depression fortgår och blir kroniska. För att utforska mysteriet kommer vi studera kontextkänsligheten hos patienter med smärta och depressiva symptom i tre experiment. Först undersöker vi vilka konsekvenser kontextkänslighet har för utveckling av långvariga problem. Graden av kontextkänslighet kommer att undersökas experimentellt hos patienter med tidiga smärtproblem som följs över tid för att se utfallet. I den andra studien testas om kontextkänslighet kan förbättras genom träning och vilka effekter det har på dessa symptom. Slutligen studeras effekten av behandling inriktad på emotionsreglering och kontextkänslighet för patienter med smärta och depression.

Finansiärer

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)