This page in English

Forskningsprojekt

Checklistor i polisiärt arbete för att öka effektivitet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Henrik Andershed

Forskningsämne

Enkla checklistor har prövats och används nu framgångsrikt inom t.ex. läkarvård. Inom detta projekt undersöker vi på olika sätt checklistors effektivitetshöjande effekter inom polisen, exempelvis checklistor för olika situationer i utredningsarbete för att komma ihåg viktiga saker och göra färre misstag. Vi har exempelvis utvecklat en checklista för initial riskbedömning av kriminalitet som nu testas - Check: IRK.

Finansiärer

  • Örebro kommun