This page in English

Forskningsprojekt

Sociala Insatsgrupper - SIG

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2014 - 2015

Kontaktperson

Henrik Andershed

Forskningsämne

Publikation: Handbok för SIG: RBM

Örebro var en av kommunerna som var med och prövade en verksamhet med sociala insatsgrupper de senaste åren. Man kommer nu att fortsätta och vidareutveckla verksamheten och vi kommer att arbeta med att strukturera upp denna metod och fokusera på att ge den ett strukturerat och evidensbaserat innehåll. Projektet ska leda till en handbok om hur SIG kan genomföras.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet