This page in English

Forskningsprojekt

Det heteronormativa regentskapet: Politik, sexualitet och propaganda i det senmedeltida Europa

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Henric Bagerius

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vetenskapsrådet 2011–

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet, och det övergripande syftet är att analysera senmedeltidens regentskap med krönikor som källmaterial. Vi menar att ett jämförande europeiskt perspektiv kan visa på ett tydligt mönster: hur samhället konstruerade ett heteronormativt regentskap som uttrycktes i kungaparets äktenskap och makarnas samliv. En utgångspunkt i vårt projekt är att kungens och drottningens roller var komplementära och att det kungliga äktenskapet stod modell för hur samhället skulle organiseras. Kungaparets samliv var symbolen för att man och kvinna levde i fredlig samexistens där kvinnan kärleksfullt underordnade sig mannen. Varje normavvikelse i kungens äktenskap granskades därför noga, och om han inte ville, kunde eller fick ha sexuellt umgänge med sin hustru var det högst bekymmersamt ur politisk synvinkel. Det blev ett hot mot ordningen i samhället.

Projektet består av två delar. Den ena delen tar upp politisk propaganda mot kungar som anklagades för sodomi eller sodomitiska begär till sina gunstlingar och därför sågs som oförmögna att regera sina rika. Från tidigt 1300-tal utnyttjades sodomianklagelser allt oftare som ett politiskt vapen, och de drabbade framför allt kungar som regerade i politiskt oroliga situationer och ständigt måste hävda sitt regentskap över en stark aristokrati. Den andra delen behandlar politisk propaganda mot drottningar som beskylldes för otrohet eller liderlighet. Drottningens brister accentuerades ofta i de fall då kungen ansågs oförmögen att regera, och kritiken hade nästan alltid en sexuell dimension.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)