Forskningsprojekt

Samhälleligt beslutsfattande

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åke Grönlund

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Bygga en modell för transparenta och formaliserade demokratiprocesser. Modellen kommer att innehålla en webstruktur för kommunikation från och till olika intressenter; eliciteringsprocedurer, riskattityder och andra omdömen; och en utvärderingsdel där man de facto kan se såväl beslutsstruktur och bakgrundsinformation som de värdeomdömen som förs in i underlaget. Utifrån denna kommer man att kunna använda olika besluts- och utvärderingsregler för att bedöma de slutliga besluten.

Samarbetspartners