This page in English

Forskningsprojekt

Aspekter på lärande vid dövblindhet. Möjligheter och begränsningar för personer med Alströms syndrom.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claes Möller

Forskningsämne

Projektet syftar till att belysa syn- och hörselnedsättningens betydelse för lärandet hos personer med Alströms syndrom över tid, med utgångspunkt i hörseldata. Studien är kvalitativ med användande av innehållsanalys.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Björn Lyxell, Linköpings universitet