This page in English

Forskningsprojekt

Vetenskaplig utvärdering av familjers upplevelse av diagnosticering dövblindhet genomfört av Nationellt Expertteam.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claes Möller

Forskningsämne

Projektet syftar att med kvalitativ metodik undersöka olika faktorer hos personer med dövblindhet, familjer, anhöriga samt nätverk deras upplevelse av processen runt diagnosticering utförd av Nationella Expertteamet. I materialet kommer att ingå kliniska, psy­kologiska, sociologiska m fl parametrar.