This page in English

Forskningsprojekt

Kollaborativ produktion och social ontologi - En studie av mobiliseringar för ekonomisk demokrati i Storbritannien

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Rolf Lidskog

Forskningsämne

Avhandlingsprojekt: Sebastian Svenberg

Huvudhandledare: Rolf Lidskog

Biträdande handledare: Carl Cassegård

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet