This page in English

Forskningsprojekt

Att implementera en värdegrund

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2016

Forskningsämne

 I ett aktionsforskningsprojekt mellan Örebro kommun och Örebro universitet byggdes en värdegrund för äldreomsorgen. Detta interventionsprojekt är en fortsättning på samarbetet där vi via upplevelsebaserat lärande utvecklar en metodik för att ytterligare implementera värdegrunden. Det upplevelsebaserade lärandet bygger på att skapa kunskap tillsammans där lärandet sker när tidigare erfarenheter omformas med reflektion. Deltagarna presenterar problematiska situationer där det är svårt att uppfylla värdegrunden. För att skapa reflektion används forskning och teori som värdegrunden vilar på. Praktisk träning nyttjas för att utveckla kroppslig kunskap, självkännedom och möjliggöra en maktförskjutning till den äldre personen. Genom estetisk kultur skapas redskap för att bilda ömsesidiga relationer. I detta lärande rekonstruerar deltagarna de problematiska situationerna för att omsätta värdegrunden i praxis.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro kommun

Samarbetspartners