This page in English

Forskningsprojekt

Kvantitativa och kvalitativa aspekter av barn-pappa relationen efter föräldrarnas separation i fall som involverar våld i nära relationer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åsa Källström

Forskningsämne

Avhandlingens syfte är att analysera både kvalitativa och kvantitativa aspekter av barns umgänge med pappor utövat våld mot barnens mammor och ofta även mot barnen själva. Bygger på data från två andra projekt, dels en kvalitativ intervjustudie med barn på skyddat boende och dels en utvärdering av stödinsatser till barn som bevittnat våld mot mamma.

Finansiärer

  • Socialstyrelsen
  • Örebro universitet