Forskningsprojekt

Kvinnor i musiken

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Inte sällan är kvinnorna bortglömda som tonsättare, musiker, pedagoger och musikutövare genom musikhistorien. Kvinnor har getts olika möjligheter än män att välja intresse och utbildningar, vilket resulterat i skevheter och olikheter. Hur har detta påverkat kvinnors deltagande i en musikalisk kontext?

Studien omfattar fyra kvinnor som är eller har varit verksamma som musiklärare och musiker. Kvinnorna är 90, 65, 30 och 25 år gamla. Anna gick i pension för 25 år sedan, Birgitta ska inom kort gå i pension, Carolin utexaminerades från musikhögskolan för dryga fem år sedan och Dea är mitt uppe i en musiklärarutbildning. Studien syftar till att belysa fyra kvinnors erfarenhet av musikutbildning och yrkesliv.

Forskningsprojektet bygger på livsberättelsen som metodansats. Livsberättelserna grundar sig i djupintervjuer och existentiell hermeneutik bildar en teoretisk referensram. Projektet planeras vara klart i början på 2017 och presenteras då i bokform.