This page in English

Forskningsprojekt

Avkastning på destinationssamverkan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åsa Öström

Forskningsämne

Samverkan inom besöksnäringen behöver ur ett utvecklingsperspektiv konkretiseras ytterligare för att en destination skall kunna optimera sina resurser och anamma nya innovativa utmaningar att uppnå lokal tillväxt. För destinationen att kunna initiera, prioritera och optimera projekt/processer i linje med vald strategi och lägga krafter och resurser på rätt ställe.

Detta forskningsprojekt har som inriktning att på ett tillämpbart sätt utveckla metoder och verktyg för att underlätta samverkansprocessen mellan aktörerna på samma destination. Att lokalisera nyckelaktiviteter anpassade till destinationens utvecklingsfas och rådande behov. Konkret samverkan inom en destination för att bidra till ökad effektivitet/produktivitet/innovation/attraktivitet och koppla dem till avkastning.

Forskare

Samarbetspartners

  • Martin Svensson, Blekinge tekniska högskola