This page in English

Forskningsprojekt

Nyttan av cochleaimplantat (CI) hos vuxna - hörsel, livskvalitet och cognition

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Elina Mäki-Torkko

Forskningsämne

Kartläggning av vuxna (över 18år) CI-användare i upptagningsområdet av Linköpings universitetssjukhus (Östergötland, Jönköping och Kalmars läns landsting), vad gäller antal som har fått ett CI (jämfört med populationsunderlaget), andel kvinnor/män, ålder vid implantation, orsaken till hörselnedsättning, vilka implantat som har använts och med vilka tekniker, samt postoperativt resultat, dels mätt som hörselförändring (taluppfattning, FB-lista, mätt upp till 3 år efter operation) och dels som subjektivt upplevda nytta (GBI) av CI. Dessutom analysera eventuell korrelation mellan hörselresultat och upplevd nytta med preoperativt noterade bakgrundsvariabler så som; typ och grad av hörselnedsättning (mätt med FB-lista, i både opererat och icke opererat öra), kön, ålder vid implantation, etiologi, tid med dövhet, inställning till hörapparat (pre- och postoperativt), tinnitus, opererad sida (subjektivt upplevd sämsta höröra) och kognition

Samarbetspartners

  • Björn Lyxell, Linköpings Universitet
  • Henrik Harder, Linköpings Universitet
  • Pia Bergman, Linköpings universitet